Disclaimer

Copyright notice
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot MEKA Steel BV / MEKA en het logo van MEKA, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij MEKA Steel BV, hierna genoemd MEKA. MEKA behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij MEKA en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEKA is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan MEKA). MEKA heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van MEKA, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. MEKA heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

Disclaimer
Hoewel MEKA STEEL BV aan de inhoud van haar website en hieraangerelateerde documenten de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan de hierin vermelde gegevens geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of schade als gevolge van het gebruik van deze gegevens is uitgesloten. De vermelde gegevens geven geen toepassings-, verwerkings- of bewerkingsgarantie.

 
Werken bij Meka