MEKA way

De laagste kostprijs met de hoogste service

De industrie veranderd ingrijpend waardoor druk op investeringen en kosten verder toenemen. MEKA herkent de noodzaak voor innovatie en verbetering. Om "meer voor minder" te kunnen weerstaan, biedt MEKA een nieuwe manier in toelevering van staal en metaal. MEKA acteert vanuit een dienende rol richting de metaalindustrie. Als vertegenwoordiger van uw inkoop garandeert MEKA de beste oplossing. MEKA gelooft in ketensamenwerking. Door het koppelen van kennis worden nieuwe oplossingen zichtbaar. Inkoop kan daardoor vaak al af-fabriek worden afgedekt. Overbodige handelingen en onnodige financiele risico's worden daardoor vermeden. Unieke productoplossingen, technische advies, constantheid in kwaliteit, lage inkoopkosten en korte doorlooptijden zijn elementen waardoor de laagste integrale kostprijs wordt gewaarborgd. Zo draagt MEKA direct bij aan de verbetering van uw resultaat. Kies daarom voor de MEKA way.


Reduceer materiaalverlies
Verhoog inkooprendement
Leverbetrouwbaarheid


 

 
Werken bij Meka