Trademarks

Trademarks MEKA
MEKA logo's, -naamstelling en de MK designs in het logo zijn geregistreerde handelsmerken van MEKA Steel BV, hierna genoemd MEKA. Alle genoemde trademarks, logo's en designs op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Daardoor mag niets vanaf deze website worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MEKA.  Teksten en afbeeldingen op deze site blijven eigendom van MEKA . Voor verdere uitleg betreffende intellectuele eigendom, gelieve MEKA te contacteren.

Disclaimer
Alle rechten van de teksten en beeldmateriaal die gebruikt worden op deze website behoren toe aan de respectievelijke eigenaars. MEKA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website; Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

 
Werken bij Meka